Publikováno: 21. 6. 2022

Výstava v MeetFactory tematizuje zkušenost lidí se znevýhodněním

Na výstava Ať zaslechnu tvé stopy jsou zastoupeni autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením.

Výstava v MeetFactory tematizuje zkušenost lidí se znevýhodněním

Výstava Ať zaslechnu tvé stopy, která probíhá v pražské MeetFactory od 22. června,  se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Vystavená díla tuto zkušenost tematizují a současně pocházejí od umělců a umělkyň, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnými osobami blízce spolupracují. Zastoupení jsou autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením.

Výstava usiluje jejich žitou zkušenost nejen přiblížit druhým, ale také ji emancipovat vůči ableistické ideologii, která v naší společnosti převládá. Vyhýbá se proto protikladným společenským kategorizacím vyplývajícím z označení „normální” (ve smyslu „zdravý” nebo „zdatný”, anglicky „abled”) a „jiný”. V češtině vžitý výraz „postižení” nahrazujeme termínem „znevýhodnění”, který ukazuje sociální povahu ableismu.

Jak naznačuje její poetický název, výstava vyjadřuje přání alespoň částečně vstoupit do odlišné zkušenosti druhého člověka. Činí tak prostřednictvím výrazných uměleckých děl, která dokáží aktivovat různé smysly a jejich vzájemným působením zprostředkovat jedinečný vjem či prožitek.

Výstava potrvá do 11. září 2022.

Kurátorský text

Více informací zde.

Zdroj: meetfactory.cz