Publikováno: 9. 7. 2024

The Benefits and Challenges of Producing Creative Aging Programs for the LGBTQIA+ Community

Ředitel pro vzdělávání v Muzeu současného umění v Tucson Eli Burke popisuje v článku své postřehy a ponaučení z kreativních programů pro komunitu LGBTQIA+ napříč generacemi.

The Benefits and Challenges of Producing Creative Aging Programs for the LGBTQIA+ Community

Článek pro Americkou alianci muzeí (AAM) zdůrazňuje důležitost vyrovnávání se s diskriminací na základě věku, budování mezigeneračních vazeb a vytváření inkluzivního prostředí v muzejních programech. Eli Burke se zde zabývá tím, jak budovat komunity napříč různými věkovými skupinami a životními zkušenostmi. Zdůrazňuje rovněž transformační potenciál programů kreativního stárnutí v muzeích, zejména pro marginalizované komunity, jako jsou starší lidé z LGBTQIA+ komunit, a zároveň se zabývá konkrétními výzvami a důležitostí podpory inkluzivního a podpůrného prostředí.

Článek pojednává o některých osvědčených postupech ze tří programů vyvinutých pro starší LBGTQIA+ lidi:

  • School of Drag

Mezigenerační genderově performativní program, který podporuje bezpečné zkoumání genderového vyjádření.

  • Stay Gold

Program zaměřený na mezigenerační propojení v rámci komunity LGBTQIA+, řešení osamělosti a sociální izolace mezi staršími dospělými a mládeží.

  • Armory Park

Komunitní program zaměřený na odstranění překážek vyplývající z omezení mobility seniorů převedením muzejního programu do místního seniorského centra Armory Park.

The Benefits and Challenges of Producing Creative Aging Programs for the LGBTQIA+ Community

Zdroj: ne-mo.org