Publikováno: 17. 1. 2020

Publikace Kultura spojuje! Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory

Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Praha, 2. a 3. 10. 2019).

@nipos.cz

Mezinárodní konference „Kultura spojuje / Culture Connects!“ měla podtitul Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory.

Záměrem konference bylo zkoumat kulturu jako sociálně-inkluzivní nástroj, který lze využít v mnoha dalších oblastech, a rovněž hledat nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR. Jejím pořadatelem bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), z pověření a za finančního přispění MK ČR.

Publikace volně ke stažení zde.

Zdroj: nipos.cz