Publikováno: 24. 5. 2024

Projekt The Sensational Museum

Britský projekt má za cíl prozkoumat možnosti využití jiných smyslů než zraku v muzeích.

Projekt The Sensational Museum

Deset britských muzeí se zapojilo do nového projektu, který má za cíl prozkoumat využití smyslů kromě zraku v designu výstav. Projekt vznikl z iniciativy Arts and Humanities Research Council (AHRC), který na něj vyhradil milion britských liber.

Cílem projektu je vytvořit hierarchii smyslů, které návštěvník využívá u přijímání informací a prožitku z výstavy. Podnětem bylo zjištění, že i přes řadu opatření určených k podpoře inkluze a přístupnosti muzejního prostředí se výstavní design pořád zaměřuje zejména na vizuální aspekt prezentace. To může od návštěvy muzea odradit nejen návštěvníky se zrakovým postižením, ale také ty, kteří jsou vidící, ale přesto upřednostňují přijímání informací a vnímání světa třeba sluchem nebo hmatem.

V rámci projektu se zatím uskutečnily dva workshopy pro zapojené instituce a aktuálně je ve zkušební fázi tematický software.

Více informace v článku zde.

Zdroj: museumsandheritage.com