Publikováno: 26. 10. 2023

Prohlášení ICOM k Izraeli a Palestině

Mezinárodní rada muzeí ICOM vydala prohlášení, ve kterém se vyjádřuje k aktuálně probíhajícímu konfliktu a jeho dopadu na civilisty i kulturní dědictví.

Prohlášení ICOM k Izraeli a Palestině

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) vyjadřuje své hluboké znepokojení nad současným násilím postihujícím izraelské a palestinské civilisty a vyjadřuje politování nad významnými humanitárními důsledky, které měl konflikt v posledních týdnech. ICOM vyjadřuje upřímnou soustrast těm, kteří kvůli násilnostem přišli o rodinu, přátele a komunitu.

ICOM pevně stojí ve svém závazku chránit kulturní dědictví a připomíná imperativ všech stran respektovat mezinárodní právo a úmluvy, včetně Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu z roku 1954 a jejích dvou protokolů.

ICOM také varuje před potenciálním nárůstem pašování a ničení kulturních statků v důsledku konfliktu v postiženém regionu a připomíná mezinárodní právní závazky, které se snaží zabránit nezákonnému dovozu, vývozu a převodu kulturních statků, jako je Úmluva UNESCO z roku 1970 a Úmluva UNIDROIT z roku 1995.

ICOM proto očekává okamžité vyhlášení příměří s ohledem na mezinárodní humanitární právo, aby se zabránilo dalším ztrátám na lidských životech a ochránilo kulturní dědictví – které je zásadní pro celé lidstvo – a znovu potvrzuje svůj závazek dodržovat zásady míru, porozumění a jednoty prostřednictvím uchovávání a ochrany kulturního dědictví.

Text prohlášení v anglickém jazyce zde.

Zdroj: icom.museum