Publikováno: 23. 10. 2023

Přednáškový cyklus: Dokážeme postavit školy pro 21. století?

Přednáškový a diskusní cyklus se bude věnovat současnému prostředí pro výuku a vzdělávání dětí a mládeže a architektuře školních budov.

Přednáškový cyklus: Dokážeme postavit školy pro 21. století?

Podzimní cyklus přednášek a diskuzí, organizovaný spolkem Pěstuj prostor v Plzni, se zaměří na architekturu pro výchovu a vzdělávání nejmladší generace.

Vzdělávání nejmladší generace se v novém tisíciletí v reakci na společenský, vědecký a technický vývoj světa proměňuje a i nadále se proměňovat bude, o čemž svědčí pravidelně revidované a pro školy závazné Rámcové vzdělávací programy MŠMT. Inovace vzdělávacích koncepcí by se logicky měly promítat i do prostředí, kde výuka probíhá. Stát však v současnosti nemá žádný strategický dokument, který by pomohl definovat nároky na funkční a prostorové složky školních budov. Nové školní budovy jsou ovšem zapotřebí a v řadě obcí vznikají. Jak by tedy měly školy v 21. století vypadat? Jak mohou budovy přispívat k modernímu a bezpečnému vzdělávání? A jaký je jejich význam a urbanistický potenciál pro obec? Dokážeme takové školy v Česku vůbec postavit?

  • První díl cyklu se uskuteční v úterý 24. října 2023 od 18 hodin v aule Vyšší odborné školy Plzeň (Pavlovův pavilon LF UK) na Karlovarské třídě v Plzni.
  • Druhý díl Učit se architekturou připravovaný s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury se odehraje ve středu 8. listopadu od 18 hodin.

Více informací: zde

Zdroj: mistnikultura.cz