Publikováno: 23. 10. 2023

Památková akademie třetího věku

Národní památkový ústav, odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství otevírá v lednu 2024 další ročník dvouletého studia v oboru památkové péče pro seniory. 

@npu.cz

Památková akademie třetího věku byla zahájena na podzim roku 2019 a má v současnosti již více jak 100 absolventů. Vzdělávací program přináší ucelené informace o historickém vývoji vztahu člověka k památkám a účastníci se seznamují se základními pojmy a terminologií tohoto oboru prostřednictvím přednášek, exkurzí a komentovaných vycházek.

Obsah studijního programu prošel v průběhu let vývojem a byl do jisté míry modifikován. V současnosti se posluchači aktivně zapojují do dobrovolnické dokumentátorské činnosti. Jedná se o dokumentaci drobných památek v krajině, která rozvíjejí občanské kompetence seniorů. Program zároveň nabízí vlídné prostředí, které umožňuje seniorským účastníkům se setkávat se skupinou podobně naladěných lidí a tím napomáhá posilovat jejich sociální kontakty.

Do výuky jsou zařazeny v průběhu dvou let 4 mezigenerační workshopy. Cílem mezigeneračních praxí a aktivit je rozvíjet potenciál seniorů, soustředit se na společné vzdělávání mezi generacemi a zároveň na společnou práci, prostřednictvím které dochází k lepšímu dosažení společného cíle. Praktické mezigenerační workshopy spojují jednotlivé generace a vedou je k učení mezi sebou.

Ke studiu se může zapsat osoba starší 60 let. Žádné předchozí vzdělání v oboru není podmínkou. Zápisy pro chystaný ročník probíhají do vyčerpání kapacity. 

Přihláška ke studiu

Kontakt: Kateřina Pávková, garant Památkové akademie třetího věku, odbor edukace a dalšího vzdělávání, e-mail: pavkova.katerina@npu.cz; tel.: 724 663 598.

Zdroj: npu.cz