Publikováno: 21. 3. 2022

Nová směrnice ICOM pro univerzitní muzea a sbírky

Mezinárodní výbor pro univerzitní sbírky a muzea ICOM vydal směrnici pro restituci a návrat sporných předmětů z univerzitních sbírek původním majitelům nebo komunitám.

Nová směrnice ICOM pro univerzitní muzea a sbírky

Mezinárodní výbor pro univerzitní sbírky a muzea ICOM vydal novou směrnici, která se věnuje restituci a návratu sbírkových předmětů, které byly do sbírek získány protiprávně nebo neeticky. Směrnice má za cíl specifikovat předměty, které spadají pod tyto kategorie, stejně jako napomoct univerzitním muzeím a sbírkám s procesem hledání jejich právoplatných majitelů a návratu do jejich vlastnictví.

Podle směrnice mohou tyto sporné položky zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

  • lidské pozůstatky, zejména pokud jsou známi potomkové nebo rodová linie;
  • předměty, které jsou komunitami jejich původu uznány jako kulturně významné;
  • předměty, které komunity uznávají jako předměty s hodnotou pro předky nebo současníky, včetně světských, ceremoniálních a tajných nebo posvátných předmětů. 

Dokument uznává, že téma restitucí sbírkových předmětů je nejednoznačné a v řadě případů je náročné určit, jestli je předmět vhodné vyřadit ze sbírek kvůli způsobu jeho akvizice nebo charakteru (lidské ostatky, rituální předměty). Finální doporučení dokumentu je, že „obecně je nepřijatelné nabývat kulturní, duševní, náboženské a duchovní vlastnictví bez svobodného, předchozího a informovaného souhlasu národů nebo komunit, z nichž předměty pocházejí, nebo v rozporu s jejich zákony, tradicemi a zvyky.“ 

Guidance for Restitution and Return of Items from Museum University Collections

Zdroj: museumsassociation.org