Publikováno: 13. 1. 2023

Museums, Class and the Pandemic

Publikace Museum of London se věnuje otázce dokumentace současnosti na příkladu projektu sběru pamětí obyvatel Londýna na období pandemie.

Museums, Class and the Pandemic

Museum of London představilo online publikaci Museums, Class and the Pandemic. Publikace je výstupem projektu, který se věnoval dokumentaci prožívání obyvatel Londýna, specificky zástupců britské "working class" neboli dělnické třídy, během období pandemie Covid 19. Publikace kromě praktických výstupů projektu má ambici také podnítit diskusi o dokumentaci současnosti v muzeích, stejně jako o reprezentaci nižších socioekonomických vrstev obyvatel a celkově rozdílech v prožívání současnosti i historických událostí u jednotlivých socioekonomických skupin obyvatelstva, což je téma v muzejní činnosti často opomíjeno.

Publikace je volně ke stažení na werbové stránce muzea.

Museums, Class and the Pandemic (pdf, 64 stran, anglický jazyk)

Více o projektu zde.

Zdroj: museumoflondon.org.uk