Publikováno: 26. 8. 2021

Mezinárodní rada muzeí ICOM jako autorita pro muzejní etiku

Příspěvek Martiny Lehmannové, výkonné ředitelky Českého výboru ICOM, k otázkám etiky ve vztahu k muzeím a muzejním organizacím.

@ghmp.cz

Třetí číslo časopisu QARTAL, vydávaného Galerií hlavního města Prahy, přináší příspěvek Martiny Lehmannové, výkonné ředitelky Českého výboru ICOM. Článek je věnován aktuálnímu tématu etiky a odpovědnosti ve vztahu k muzejním institucím, Mezinárodní radě muzeí ICOM a jejímu Etickému kodexu.

Celý článek Mezinárodní rada muzeí ICOM jako autorita pro muzejní etiku je dostupný zde.

Celé číslo QARTAL 03 je dostupné zde.

Zdroj: ghmp.cz