Publikováno: 30. 1. 2023

Finská studie o vlivu muzeí na duševní pohodu

Podle nové studie Finské muzejní asociace zažívá návštěvník v muzeu duševní pohodu o hodnotě více než 800 eur.

Finská studie o vlivu muzeí na duševní pohodu

Nová studie Finské muzejní asociace si klade za cíl vyčíslit ekonomickou hodnotu zážitku z návštěvy muzea a jejího vlivu na duševní pohodu návštěvníka. Studie, realizována na vzorku 8 finských muzeí, sledovala několik aspektů duševní pohody (wellbeing) - osobní, intelektuální, sociální a fyzický. Návštěvníci muzeí vyplňovali dotazník těsně po své návštěvě a měsíc po ní. Z výsledku dotazníku vyplývá, že až 99 % návštěvníků zhodnotilo, že návštěva muzea měla pozitivní vliv na jejich duševní pohodu a tyto dopady byly znatelné ještě průměrně dva až tři dny, ačkoliv u některých respondentů se jednalo až o měsíc.

Studie zkoumala také vztah vlivu na duševní pohodu návštěvníků a vynaložených finančních prostředků muzea. Podle její výsledků je návratnost investic více než 2 900%, tedy z každého investovaného eura se vrací vliv na wellbeing návštěvníka v hodnotě 30 eur.

Measuring the Public Value of Finnish Museum Experiences (pdf, 23 stran)

Více informací zde.

Zdroj: ne-mo.org