Publikováno: 18. 1. 2023

Databáze lidských ostatků v britských muzeích

Databáze a interaktivní mapa organizace Honouring the Ancient Dead představuje přehled lidských ostatků ve sbírkách více než 300 britských muzeí.

Databáze lidských ostatků v britských muzeích

Organizace Honouring the Ancient Dead se od roku 2004 věnuje otázce citlivého a etického zacházení s lidskými ostatky a rituálními předměty z hrobů a pohřebišť, zejména v kontextu archeologických nalezišť a vystavování a prezentace nálezů. Organizace po 14 letech výzkumu představila online databázi Your Local Museum, která mapuje lidské ostatky ve sbírkách britských muzeí a dalších sbírkových institucí. Databáze s interaktivní mapou představuje ostatky (kosterni nebo zpopelněné pozůstatky nebo jejich části) v expozicích nebo depozitářích více než 300 muzeí, stejně jako informace o jejich počtu, stavu, péči o ně nebo umístění v rámci instituce. Databáze ovšem nepoužívá pojem ostatky a nahrazuje ho slovem předkové (ancestors),čím chce upozornit na to, že i několik tisíc let staré ostatky patřily přímým nebo nepřímým předkům dnešních obyvatel Britských ostrovů.

Jak uvádí zakladatelka Honouring the Ancient Dead Emma Restall Orr, "ať už jsou fyzické pozůstatky našich předků předmětem vědeckého výzkumu, vystavené v muzeích nebo uchovávané ve skladovacích boxech, zaslouží si úctu."

Databáze Your Local Museum

Oficiální stránky Honouring the Ancient Dead s interaktivní mapou

Více informací v článku zde.

Zdroj: museumsassociation.org


Publikováno: 24. 1. 2023

Britské muzeum nebude používat pojem mumie

Pojem mumie podle muzea potláčí aspekt lidskosti a mělo by ho nahradit označení mumifikovaný, pokud možno včetně jména nebo charakteristiky takto pohřbené osoby.