Publikováno: 23. 10. 2023

Britské muzeum plánuje digitalizaci všech svých sbírek

Muzeum představilo pětiletý plán digitalizace v reakci na skandál s kradenými sbírkovými předměty.

Britské muzeum plánuje digitalizaci všech svých sbírek

Britské muzeum představilo nový plán digitalizace, v rámci kterého by do pěti let měly být vytvořeny digitální kopie všech více než 8 milionů předmětů v jeho sbírkách. Digitalizáty budou poté zpřístupněny veřejnosti na portálu muzea. Plán vznikl v reakci na letošní odhalení, že jeden z kurátorů muzea odcizil řádově tisíce drobných sbírkových předmětů za účelem jejich prodeje na aukčních portálech. Plán počítá s celkovými výdeji na digitalizaci v sumě 10 milionů liber, muzeum je chce získat od soukromých sponzorů.

Jak se vyjádřil Mark Jones, prozatimní ředitel muzea: „Nemůžeme a nesmíme předpokládat, že zabezpečení sbírky v širším smyslu lze dosáhnout pouhým uzamčením všeho. Domnívám se, že nejdůležitější reakcí na krádeže je zvýšení přístupu, protože čím lépe je sbírka prozkoumána – a čím více je využívána – tím dříve jsou případné absence zaznamenány."

Kromě zveřejnění digitalizovaných sbírek muzeum oznámilo plány na lepší přístup do studoven, kde si akademická i širší veřejnost může po domluvě prohlédnout sbírkové předměty. Přístup přímo do depozitářů byl po odhalení krádeží veřejnosti zcela zamezen.

Digitalizace sbírek je také odpovědí na množící se volání po repatriaci řady sbírkových předmětů. Podle Georgea Osbornea, předsedu rady muzea, "Naší odpovědÍ může částečně být: „Jsou vám k dispozici. I když nemůžete muzeum navštívit, máte k nim přístup digitálně. Ten je již nyní k dispozici – máme docela dobré webové stránky – ale můžeme to využít jako příležitost udělat ho mnohem lepším a mnohem dostupnějším.""

Více informací v článku na Museums+Heritage nebo ArtNews.

Zdroj: museumsandheritage.com; artnews.com