Publikováno: 9. 9. 2022

Bavorská muzea označí předměty získané během vlády nacistů

Muzea a galerie v Bavorsku musí povinně uvést původ díl získaných do sbírek během období let 1933-1945.

Bavorská muzea označí předměty získané během vlády nacistů

Německá spolková republika Bavorsko následuje příklad amerického státu New York, který letos v srpnu zákonem nařídil muzeím přiznat původ sbírkových předmětů, které byly odcizeny Židům během vlády nacistů. Na základě nařízení bavorské vlády Bayerische Staatsgemäldesammlungen (bavorské Státní malířské sbírky), sdružení 5 mnichovských galerií a 14 galerií v dalších bavorských městech, zveřejní původ více než tisícovky uměleckých díl, které se do sbírek dostaly během období let 1933-1945.

Instituce vytvořila také elektronickou databázi, která obsahuje přehled 1 200 sbírkových předmětů, které byly získány během tohoto období nebo jsou jinak spojeny s nacistickými funkcionáři. Databáze uvádí podrobnou historii vlastnictví jednotlivých uměleckých díl až do doby, kdy byly zařazeny do sbírek Bayerische Staatsgemäldesammlungen. Databáze je výsledkem práce týmu zkoumajícího provenience sbírkových předmětů, který v instituci působí od roku 1999. Předpokládá se, že podobně provenienci svých sbírek zveřejní i další bavorská a německá muzea, u kterých již působí podobná oddělení zaměřená na výzkum původu jejich sbírek.

Celý článek zde.

(Obrázek: Přehled vlastnictví sbírkového předmětu - malby Pohled na Assissi od Carla Blechena z roku 1832/35. Zdroj: sammlung.pinakothek.de)

Zdroj: ARTnews.com