Publikováno: 2. 2. 2023

Americká muzea stále vlastní ostatky původních obyvatel

Řada amerických muzeí má podle průzkumu ve svých sbírkách ostatky původních obyvatel, ačkoliv v USA už třicet let platí zákon vyžadující jejich navrácení.

Americká muzea stále vlastní ostatky původních obyvatel

Investigativní nezisková organizace ProPublica odhalila, že některá americká muzea a univerzity i nadále ve svých sbírkách vlastní ostatky původních obyvatel Ameriky. V USA přitom už třicet let platí zákon vyžadující jejich navrácení.ProPublica v rámci repatriačního projektu spravuje veřejnou databázi katalogizující přibližně 100 000 ostatků původních obyvatel Ameriky, které jsou uloženy ve sbírkách muzeí, univerzit a vládních agentur. V roce 1990 byl v USA přijat zákon o ochraně a repatriaci indiánských hrobů (NAGPRA), který donutil muzea podpořená vládním financováním, aby prověřila své sbírky a iniciovala navrácení pozůstatků původních obyvatel. Jak ukazuje současné šetření, řada z nich dosud artefakty nenavrátila.

Největší počet tělesných ostatků a kulturních předmětů podle ProPublica dosud vlastní Americké přírodovědné muzeum v New Yorku, v jejichž sbírkách se nachází až 3 500 artefaktů. Z nich muzeum podle iniciativy poskytlo k navrácení necelou polovinu. Instituce vlastní především předměty z jihozápadní oblasti země získané v 90. letech 19. století. Jedná se především o vykopávky z oblasti kaňonu Chaco v Novém Mexiku, odkud byly odvezeny vedle ostatků i indiánské pohřební artefakty, které jsou dnes ceněnou součástí sbírky. Muzeum na svých webových stránkách uvedlo, že dokončilo 47 repatriací, jejichž výsledkem bylo více než 970 souborů lidských ostatků původních obyvatel a 2 280 kulturních předmětů.

Celý článek najdete na webu Artalk zde.

Zdroj: artalk.cz