Publikováno: 7. 6. 2024

Škola muzejní propedeutiky 2024–2025

AMG přijímá přihlášky do nového ročníku základního i nadstavbového kursu v rámci Školy muzejní propedeutiky.

Škola muzejní propedeutiky 2024–2025

Asociace muzeí a galerií ČR přijímá přihlášky do nového ročníku základního i nadstavbového kursu v rámci Školy muzejní propedeutiky.

Základní kurs

Připravujeme 23. běh základního kursu ŠMP určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy.
Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí a galerií.
V základním kursu ŠMP získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se sbírkami a nahlédne i do problematiky muzejní pedagogiky. 

Nástavbový kurs – muzejní výstavnictví

 

V pořadí 10. běh nástavbového kursu ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí.
Absolvent nástavbového kursu ŠMP získá přehled o problematice muzejního výstavnictví.
Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí a galerií. 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímáme do 31. srpna 2024.

Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, kalendarium@cz-museums.cz.

Více informací zde.

Zdroj: cz-museums.cz