Publikováno: 16. 2. 2023

Red List of Brazilian Cultural Objects at Risk

Dvacátý Červený seznam Mezinárodní rady muzeí ICOM přináší seznam ohrožených kulturních předmětů v Brazílii.

@icom.museum

Podobně jako v mnoha jiných zemích i v Brazílii hrozí odcizení archeologického dědictví z muzeí a archeologických nalezišť. Zároveň se mnoho brazilských liturgických uměleckých artefaktů, bibliografických materiálů, předmětů brazilských domorodých komunit, fosílií či kulturně a vědecky významných předmětů nachází u sběratelů či badatelů v zahraničí.

Účelem tohoto Červeného seznamu ohrožených brazilských kulturních předmětů je přispět k ochraně kulturního dědictví identifikací typů předmětů, které jsou nejvíce ohroženy krádeží, rabováním a obchodováním. Předměty uvedené v Červeném seznamu nebyly odcizeny, ale představují typologický příklad ohroženého kulturního dědictví. Muzea, aukční domy, obchodníci s uměním a sběratelé jsou tímto vyzváni, aby nenakupovali předměty podobné těm, které jsou uvedeny v daném Červeném seznamu, aniž by důsledně dohledali původ předmětů a prozkoumali veškerou relevantní právní dokumentaci.

Červené seznamy ICOM jsou důležité nejen kvůli tomu, že zvyšují povědomí o nezákonném obchodování s kulturními předměty, ale také proto, že jsou cenným nástrojem pro podporu uplatňování postupů náležité péče a průzkumu původu artefaktů, jak je stanoveno v Etickém kodexu muzeí ICOM. ICOM vydává Červené seznamy od roku 2000; dosud jich Mezinárodní rada muzeí zveřejnila 20. Během posledních dvou desetiletí se Červené seznamy staly předním nástrojem v boji proti nezákonnému obchodu s kulturními statky a jsou mezinárodně uznávány, používány a oceňovány jako referenční nástroj pro zvyšování povědomí a vzdělávání o ochraně kulturního dědictví.

Red List of Brazilian Cultural Objects at Risk (pdf, anglický jazyk)

Zdroj: icom.museum