Publikováno: 17. 10. 2023

Recenze: ZeMě (Národní muzeum)

Kristína Pinkrová a Ladislav Ptáček z Ústavu pro interpretaci místního dědictví hodnotí nedávno ukončenou interaktivní výstavu, věnovanou tématu udržitelnosti.

Recenze: ZeMě (Národní muzeum)

Výstava ZeMě, která probíhala v Historické budově Národního muzea od května 2022 do června 2023, měla záměr představit téma udržitelnosti prostřednictvím konkrétních příkladů z každodenního života a nabídnout zamyšlení nad tím, co může jednotlivec sám udělat pro svět kolem sebe. Interaktivní a multimediální výstava, při jejíž realizaci byly použity recyklovány materiály, byla doprovázena bohatým programem v podobě workshopů, lektorských programů nebo imerzivního site-specific divadelního představení.

Kristína Pinkrová a Ladislav Ptáček z Ústavu pro interpretaci místního dědictví se ve své recenzi výstavy, publikované ve Věstníku AMG 5/2023, věnují výstavě z pohledu návštěvníka. Kromě prezentace témat, využití interaktivních prvků nebo výstavních textů se autoři věnují i označení výstavy v prostorách muzejní budovy nebo tomu, nakolik výstavní přístupy odpovídají aktuálním světovým trendům.

"Výstava „ZeMě“ řešila zásadní téma naší současnosti i blízké budoucnosti a učinila tak způsobem, který počítá se současným návštěvníkem. Určitě by šlo ještě lépe strukturovat obsah a nabídnout vrstvu, která na první pohled roztříštěná témata více propojí. Potom by si ucelený zážitek mohl odnést i ten, kdo na prohlídku má omezený čas či síly."

Věstník AMG 5/2023 (s. 28)