Publikováno: 10. 7. 2024

Recenze: Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji

Recenze Jana Wollnera si všímá výstavy i jejího politicko-společenského rozměru.

Recenze: Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji

Výstavní projekt Žádný pocit netrvá věčně. Sbírka solidarity ve Skopji připravil původně v roce 2023 kurátorský kolektiv WHW z vídeňské Kunsthalle. Letos se její varianta doplněná kurátorem Rado Ištokem o český kontext přesunula do Národní galerie v Praze a Lidické galerie. Mezinárodní skupinová výstava vychází z jedinečné sbírky Muzea současného umění (MoCA) Skopje a z jejího historického a politického kontextu. Po ničivém zemětřesení, které zasáhlo makedonské město v létě 1963, se jako projev mezinárodní solidarity vzedmula vlna pomoci s obnovou zničeného města, v rámci které se také rozhodlo o zřízení muzea současného umění a umělci z celého světa darovali svá díla do sbírky muzea.

Výstava vede explicitní paralelu mezi makedonským zemětřesením a dnešními politickými otřesy. Má být pozvánkou k přemýšlení o historických a současných podobách solidarity a roli umění v době poznačené konfliktem. Wollner si však všímá, že aktuální projekt líčí příběh Skopje veskrze pozitivně jako vzedmutí solidarity a přehlíží těžkosti, které obnovu města i muzejní sbírky provázely.

Recenzi Dávné zemětřesení a dnešní otřesy naleznete v červnovém čísle časopisu Art and Antiques.

Zdroj: artantiques.cz; ngprague.cz