Publikováno: 7. 6. 2024

Recenze: Nové realismy (Galerie hlavního města Prahy)

Martin Vaněk pro portál Artalk hodnotí velkou výstavu mapující realistické zobrazující tendence v první polovině 20. století.

Recenze: Nové realismy (Galerie hlavního města Prahy)

Výstava Nové realismy: Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945, kterou je od března 2024 možné navštívit v protorech Galerie hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v Praze, představuje moderní realistické přístupy první poloviny 20. století z československého prostoru. Výstava kurátorského týmu Anny Habánové, Ivo Habána a Heleny Musilové vychází z dlouholetého výzkumu a prezentuje kolem tří set uměleckých díl, kterých výběr zohledňuje také etnické menšiny a solitérní autory v hranicích někdejšího Československa.

Recenze Martina Vaňka se věnuje nejen výstavnímu zpracování tématu, ale zejména selekci vystavených díl a autorů, která reflektuje nové koncepty a výklady československého umění. Autor výstavu hodnotí jako pozitivní příklad výstavy prezentující umění v historické retrospektivě.

"Tato výstava, a s ní i dříve vydaná kniha, má totiž podobný potenciál, jaký mělo a dosud má například studium děl žen umělkyň. Na základě těchto badatelských a zodpovědně zpracovaných výstupů se totiž zřetelně přepisují a revidují dosavadní koncepty vývoje československého národního umění tím, že nabízí alternativní výklady a předkládají obraz, jenž není zkreslen pozdějšími ideologickými nánosy."

Celá recenze zde.

Zdroj: artalk.info