Publikováno: 6. 2. 2024

Recenze: Expozice Uměleckoprůmyslového musea

Britský historik umění Matthew Rampley hodnotí novou expozici v UPM, která byla otevřena na jaře 2023.

Recenze: Expozice Uměleckoprůmyslového musea

Uměleckoprůmyslové museum v Praze zvolilo svoji sbírku tematicky uspořádalo pod širokým zastřešujícím názvem Umění pro život. Výstava je rozdělena do šesti částí: (1) Rituály a slavnost; (2) Mikrosvěty: panovnická kunstkomora; (3) Život forem; (4) Oděv: Tělo a tělesnost (5); Design a fenomény modernity; (6) Utopie, kosmos, hra. Jak napovídá celková koncepce i názvy jednotlivých kapitol, expozice chce představit předměty, jež jsou součástí sociálního života. 

Jaký je účel muzea designu a užitého umění? Kdo tvoří jeho publikum a co má zprostředkovávat? Jakým způsobem mají být vystaveny sbírky, které jsou tvořeny především předměty určenými k běžnému užívání? Tyto otázky si v kontextu nové expozice Uměleckoprůmyslového musea pokládá historik umění Rampley.

Jak vystavovat předměty, které byly vytvořeny nejen proto, aby se na ně člověk díval, ale také aby je používal? Působení jejich estetických kvalit by často mohlo být ještě umocněno jejich používáním, a naopak, jejich estetické kvality by mohly posílit (nebo naopak ztížit) jejich funkční využití. Například liturgické roucho můžeme skutečně ocenit až tehdy, když ho nosí kněz při bohoslužbě. Tento performativní aspekt platí i pro další předměty, jako jsou monstrance a relikviáře. Jak to ale lze vyjádřit v muzeu?

Celá recenze je dostupná na portálu měsíčníku Art and Antiques: zde

Zdroj: artantiques.cz