Publikováno: 18. 3. 2024

Recenze: Baroko v Bavorsku a Čechách

Recenze na mezinárodní výstavu v současnosti k vidění v Národním muzeu.

Recenze: Baroko v Bavorsku a Čechách

Společný projekt Národního muzea a Domu bavorských dějin navazuje na výstavu v německém Řezně, navíc však přináší barokní poklady ze sbírek Národního muzea i od českých a zahraničních zapůjčitelů. Vzácná přehlídka unikátních uměleckých děl uspořádaných do šesti tematických celků má bořit zažité stereotypní představy o baroku jako o období temna a politických konfliktů a do popředí staví epochální rozmach prezentující obě země jako společný kulturní prostor propojený vzájemnou inspirací.

Výstavě v Národním muzeu se věnuje recenze Tadeáše Kadlece, historik dějin umění, v měsíčníku Art&Antiques. Autor si všímá narativu výstavy, exponátů i způsbou jejich vystavení. V závěru Kadlec zpochybňuje, že by vystavené předměty dokládaly přímou kulturní a uměleckou česko-bavorskou výměnu, podle něj spíše zajímavě ilustrují vztahy Čech a Bavorska v 17 a 18. století. 

Recenze Baroko, Bavorsko, Čechy se nachází v březnovém čísle uměleckého měsíčníku.

Zdroj: artantiques.cz