Publikováno: 20. 11. 2023

Recenze: „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Milena Bartlová hodnotí pro portál Artalk novou výstavu v Západočeské galerii v Plzni.

Recenze: „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava Západočeské galerie v Plzni, která byla otevřena na začátku října 2023 v objektu Masných krámů, představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti. Výstava je doprovázena stejnojmennou publikací

Historička umění Milena Bartlová se výstavu, která vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií v Praze, snaží zhodnotit ze tří hledisek – jako vědecký výklad v knize, jako výstavní realizaci a jako aktivní vstup do české veřejné debaty o aktuálních společenských otázkách.

"Náročnost výkladu, který zpřístupní apokalyptickou inspiraci výtvarného umění v tolika různých obdobích, stylech a modech, se v knize podařilo zvládnout, i když místy text počítá s širšími znalostmi, než jsou dnes obvyklé. Transformace do výstavy v nepříliš rozsáhlém výstavním prostoru však dopadla méně šťastně, a to navzdory obdivuhodnému úspěchu při vypůjčování množství vysoce kvalitních uměleckých děl."

#apokalypsa (artalk.cz)

Zdroj: artalk.cz