Publikováno: 29. 6. 2022

Proměna okolí brněnského Domu umění

Kancelář architekta města Brna vyhlásila krajinářsko-architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení nové podoby předprostoru galerie a jižní části přilehlého parku Koliště.

@kambrno.cz

Stávající podoba předprostoru Domu umění je výsledkem nejrůznějších nekoncepčních úprav, ke kterým docházelo po dobu více než 110 let existence brněnské Kunsthalle. Do poslední rekonstrukce Domu umění v roce 2010 nebyla úprava prostoru předpolí zahrnuta, přestože její architekt Petr Hrůša o změně předprostoru uvažoval. Z důvodu velkého významu prostranství brněnské okružní třídy, parkového okruhu, institucí a architektonické a urbanistické kvality budov v místě záměru je nejvhodnějším řešením krajinářsko-architektonická soutěž zaměřená na celou jižní část parku Koliště (Koliště I – mezi ulicemi Jezuitská a Malinovským náměstím). Součástí tak bude koncepční řešení předpolí Domu umění i se vzájemnými návaznostmi.

Navržené řešení by mělo rozdělit celé předmětné území do jednotlivých etap tak, aby bylo možné realizovat nezávisle předprostor Domu umění i jižní část parku Koliště.

Kancelář architekta města Brna spustila do 31. 7. 2022 veřejnou anketu, v rámci které mohou Brňané vyjádřit svůj názor na úpravu daného prostoru. Výsledky ankety se stanou součástí soutěžního zadání. 

Zdroj: kambrno.cz