Publikováno: 11. 10. 2021

Gloria musaealis – výzva jubilejního XX. ročníku

Přihlášky do národní soutěže muzeí je možno podat od 1. ledna 2021 do 28. února 2022.

@cz-museums.cz

Sekretariát soutěže nabízí pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultace při zpracování přihlášky.

Povinné náležitosti přihlášky:

  • přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně, s razítkem a podpisem statutárního zástupce, na předepsaných formulářích (dle kategorie)
  • pro každý projekt je třeba vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ (dle kategorie)
  • povinnou součástí přihlášky je její elektronická verze (tzn. oba formuláře ve formátu Word je třeba zaslat nebo předat sekretariátu soutěže)
  • přihlášku je možné podat osobně na sekretariátu soutěže nebo zaslat poštou na adresu Sekretariátu AMG
  • všechny materiály je možné zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy nebo přes internetové úložiště (elektronická verze přihlášek, foto- i videodokumentace atd.)
  • pro zrychlení zpracování přihlášky z hlediska prezentace projektu na webových stránkách soutěže je také možné vyplnit online přihlášky – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku
  • foto- a videodokumentaci projektu na webové stránky soutěže prostřednictvím online přihlášek sami nenahrávejte; zašlete ji na sekretariát soutěže zvlášť (pro potřeby webových stránek je nutné tyto dokumenty patřičně upravit, zejména zmenšit jejich datový objem, naopak pro prezentaci projektu ve výroční zprávě soutěže je třeba zaslat fotografie v dostatečné tiskové kvalitě)

Soutěžní kategorie:

  • Muzejní výstava roku
  • Muzejní publikace roku
  • Muzejní počin roku

Více informací o soutěži a povinnostem k přihlášení muzejního projektu: zde.

Zdroj: cz-museums.cz