Publikováno: 8. 4. 2022

Projekt Industriana pro průmyslová muzea a památky

Projekt Industriana, spolufinancovaný evropským programem konkurenceschopnosti malých a středních podniků (COSME), podporuje péči o evropské průmyslové dědictví. Nyní hledá další industriální památky, které by se mohly stát jeho součástí.

@http://industriana.eu/

INDUSTRIANA představuje společenství evropských míst průmyslového a technického dědictví, jakož i muzeí a jejich publika. Má za cíl jejich zmapování v rámci evropské platformy, jejich propagaci, propojení a navazování vzájemných kontaktů. Industriana chce být místem, kde se organizace, dané lokality a sbírky průmyslového dědictví po celé Evropě mohou setkávat a prezentovat se veřejnosti i všem se zájmem o toto dědictví.

Projekt byl zaháje roku 2015 při příležitosti Evropského roku průmyslového a technického dědictví EFAITH. Za tímto účelem byl vytvořen rovněž unikátní vícejazyčný štítek s QR kódem mapujícím cenné lokality průmyslového dědictví v členských státech Rady Evropy. Projekt byl testován v pěti zemích (Itálie, Španělsko, Maďarsko, Malta a Belgie) a v rámci třech sektorů průmyslového dědictví (textil, alkoholické nápoje a zpracování jílu). Nyní se mohou připojit další země a další sektory.

Více informací: INDUSTRIANA

Zdroj: industriana.eu