Publikováno: 16. 2. 2023

Projekt 99 otázek v Humboldtově fóru v Berlíně

Projekt 99 otázek se formou podcastů, workshopů nebo diskusí věnuje globálním pohledům na sbírky koloniálního původu

Projekt 99 otázek v Humboldtově fóru v Berlíně

99 otázek je projektem Humboldtova fóra v Berlíně, který kombinuje různé formáty diskusí, podcastů, workshopů a rezidenčních pobytů a klade otázky o minulých a budoucích muzejních praktikách, přičemž se zamýšlí nad historickým a současným dopadem kolonialismu. Se zahájením výstavní činnosti Humboldtova fóra  byli vystaveny četné předměty, které se do Evropy dostaly během koloniálního období. Tyto předměty svou přítomností v muzeích představují útlak kolonizovaných národů a etnik a symbolizují kontext nespravedlnosti a násilí v minulosti i současnosti. Různé formáty 99 otázek mají za cíl zpochybnit hodnoty a základy evropské a západní muzeologie, zejména etnologických muzeí, která jsou i nyní neoddělitelně spjata s koloniální minulostí.

V rámci projektu jsou k dispozici záznamy diskusí s německými i mezinárodními hosty z let 2021 a 2022 na různá témata, jako jsou prezentace sbírek z koloniálních kontextů, výzkum provenience, otázka lidských pozůstatků, digitalizace nebo oblast etiky a práva v muzejnictví.

Podcast 99 otázek rozšiřuje témata rozebíraná v diskusních panelech na větším prostoru a s pestřejší paletou hostů. Prvních pět dílů je věnovaných hostům z řad muzejníků, umělců, antropologů nebo aktivistů, kteří se věnují teoretickým otázkám postkoloniálního muzejnictví a jednotlivým kolonizovaným etnikům a jejich sbírkám. Druhá řada podcastu má podtitul Access for Who? a vznikla ve spolupráci s iniciativou Open Restitution Africa.Věnuje se tématu digitalizace afrického kulturního dědictví. Obě řady podcastu jsou v anglickém jazyce, druhá řada má k dispozici přepis do anglického, německého a francouzského jazyka.

V rámci projektu proběhla také spolupráce Humboldtova fóra a Museu Nacional de Rio de Janeiro v návaznosti na devastující požár brazilského muzea. Výstupem série workshopů a další spolupráce je online publikace Das Museum Sem Nenhum Caráter: Resisting the Universal. Trojjazyční anglicko-portugalsko-španělská publikace, obsahující eseje, básně a fotografie, se věnuje otázkám dekolonizace muzeí, vztahu jazyka a překladu, fikce a literatury a plurality narativů k muzejním sbírkám. 

Více o projektu 99 otázek zde.

Zdroj: humboldtforum.org