Publikováno: 25. 11. 2021

Přihlášování projektů na Ceny EU za kulturní dědictví a Europa Nostra

Byla zveřejněna výzva na návrhy projektů na Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Cenu Europa Nostra pro rok 2022. Přihlášky je možné zasílat do 1. února 2022. 

©https://www.heritageresearch-hub.eu/

Udělování cen bylo zahájeno Evropskou komisí roku 2002 ve spolupráci s Europa Nostra ocenění nejvyšších standardů v oblasti zásahů do kulturního dědictví, výzkumu a vzdělávání, školství a osvěty, stejně jako za dlouhodobou službu profesionálů i dobrovolníků. 

V tomto roce je možné přihlásit projekty v těchto oblastech:

1) Konzervace a adaptace: Projekty zaměřené na konzervaci, regeneraci a přizpůsobení novému využití kulturního dědictví, včetně kulturní krajiny.

2) Věda: Inovativní vědecké projekty s hmatatelným dopadem na ochranu a zhodnocování kulturního dědictví a/nebo ke zlepšení přístupu, užívání a porozumění kulturního dědictví stran společenství.

3) Vzdělávání, školení a dovednosti: Příkladné projekty nebo iniciativy související s kulturním dědictvím s cílem podpořit výměnu znalostí, budování kapacit a/nebo posílení tradičních nebo nových dovedností a řemesel souvisejících s kulturním dědictvím.

4) Občanská angažovanost a osvěta: Vynikající projekty založené na dědictví, které podporují sociální soudržnost, začlenění, multikulturní dialog a porozumění, rozvíjejí vztah k místu a sounáležitosti s ním, oslavují rozmanitost a rozmanité identity a také stimulují angažovanost občanů, vztah k majetku a občanskou odpovědnost.

5) Šampióni kulturního dědictví: Vlivní a inspirativní jedinci nebo organizace, jejichž příkladné jednání prokazuje mimořádnou úroveň obětavosti, vlivu a občanské angažovanosti pro ochranu a zhodnocování kulturního dědictví.

S oceněním je spojena také finanční odměna 10 000 eur. Ukončení přihlášek je 1. 2. 2022!

Více: europeanheritageawards.eu