Publikováno: 15. 2. 2023

Podoba budoucí stálé expozice NKP Vyšehrad

Vítězem architektonické soutěže o podobu nové expozice NKP Vyšehrad a úpravu okolního veřejného prostoru vyhrálo studio Roháč Stratil.

Podoba budoucí stálé expozice NKP Vyšehrad

Klíčovou expozici Národní kulturní památky Vyšehrad v prostorách tzv. Gotického sklepa čeká modernizace a rozšíření pod taktovkou Roháč Stratil architektonický ateliér (RSAA). Kromě expozice architekti navrhli též úpravu veřejného prostoru.

Nová expozice, jejíž dosavadní podoba z roku 2006 již neodpovídá současným trendům ve výstavnictví, má být vstupní výstavou Vyšehradu. Úkolem architektů bylo vytvořit expozici, která populárně naučnou formou seznámí veřejnost všech věkových kategorií z ČR i zahraničí s bohatou historií Vyšehradu. Do prostoru Gotického sklepa architekti umísťují racionální, historickou část expozice, v objektu galerie je pak věnována fenoménu legend jako nástroji formování společnosti. Expozice jsou prakticky koncipovány tak, aby mohly fungovat nezávisle na sobě jak z provozního, tak obsahového hlediska. Expozice ve sklepě působí ke stávajícím středověkým konstrukcím kontrastně. Přirozeně podporuje atmosféru místa a respektuje jeho původní tvar. Na podlaze se objevuje časová osa, která návštěvníka prostorem vede. Informace se pak nalézají na expozičních stolech, které svým provedením umožňují variabilní uspořádání. 

Do prostoru v objektu současné galerie umístili autoři solitérní objekt. Z vnější strany na sobě nese faktické informace o fenoménu legend, vnitřní prostor je vybaven jednoduchým akustickým stropem a poslechovým zařízením pro vnímání známých zpracování na téma českých legend. Uvnitř této kostky vzniká až kontemplativní místo s výkladem fenoménu legend a zvukovým doprovodem. Tento prostor přináší návštěvníkovi možnost zklidnění a prožitku po absolvování první, informativní části prohlídky. 

Venkovními úpravami architekti podporují přirozenou orientaci návštěvníka, ale zároveň mu ponechávají svobodu v objevování. Pojetí nástupního prostoru proměňuje místo v příjemné a zajímavé nádvoří, které má potenciál stát se novým prostorem k setkávání. 

Realizace se očekává v prvním čtvrtletí roku 2025.

Celý článek na webu Czechdesign zde.

Zdroj: czechdesign.cz