Publikováno: 25. 11. 2022

Podepsání Programu kulturní spolupráce mezi Českem a Chorvatskem

Ministr kultury Martin Baxa a Nina Obuljen Koržinek, ministryně kultury a médií Chorvatské republiky, dnes podepsali Program kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi. Hovořilo se i o aktuální spolupráci v oblasti muzejnictví.

@mkcr.cz

V prostorách Národní knihovny byl slavnostně podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky, který upravuje kulturní vztahy např. v oblastech kulturního dědictví, audiovize či národnostních menšin. Program bude v platnosti do roku 2025, a poté se bude automaticky prodlužovat. 

Podpis dokumentu byl příležitostí ke zhodnocení dosavadních kulturních vztahů. Během pracovního jednání ministři hovořili o možnostech česko-chorvatské kulturní spolupráce a jejím aktuálním vývoji v oblasti muzejnictví a národnostních menšin. Vzájemně ocenili vztah českého státu k chorvatské menšině v ČR a chorvatského státu k české menšině na jeho území. Tématem diskuse byla i možnost společné výstavy a publikace o českých a chorvatských kulturních vztazích, která by vedle prezentace pro veřejnost byla i příležitostí prohloubení kontaktů mezi chorvatskou a českou odbornou komunitou. 

Zdroj: mkcr.cz