Publikováno: 27. 6. 2022

Po dvou letech byl obnoven projekt OSM VÝSTAV

Projekt OSM VÝSTAV, iniciovaný Institutem pro památky a kulturu (redakce PROPAMÁTKY), vznikl i letos ve spolupráci s muzei a galeriemi z celé země, jež připravují výjimečné, časově omezené nebo nadregionální projekty související s péčí o kulturní dědictví.

@propamatky.cz

Každý prázdninový týden bude webových stránkách podrobně představena jedna z vybraných výstav:

1. Sklářská osada Kristiánov, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
2. Hardtmuth. Od uhlu k tužkařskému impériu, Národní technické muzeum v Praze
3. Keltové na jihu Boiohaema, Prácheňské muzeum v Písku
4. Zvuk času, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
5. Nezapomínáme na oběti války, Památník Zámeček Pardubice
6. Zlaté řemeslo, Technické muzeum v Brně
7. Domov a svět, Muzeum umění Olomouc
8. Padl náš první spolupracovník, Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Zdroj: propamatky.cz