Publikováno: 23. 1. 2023

Osm nových národních kulturních památek

Vláda na svém jednání 23. 1. 2023 schválila prohlášení osmi kulturních památek za národní kulturní památky.

@mkcr.cz

Dlouhodobou snahou Ministerstva kultury je zařazovat do souboru národních kulturních památek nejvýznamnější představitele všech typů a skupin kulturních památek tak, aby tento soubor dával ucelenou představu o širokém spektru našeho kulturního dědictví, a to i v evropském kontextu. 

Nové přírůstky na seznamu národních kulturních památek:

  • Klášter augustiniánů v Pivoni (Plzeňský kraj)
  • Zámek Jezeří s arboretem (Ústecký kraj)
  • Klášter augustiniánů v Roudnici nad Labem (Ústecký kraj)
  • Hrad Veveří (Jihomoravský kraj)
  • Klášter augustiniánů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (Jihomoravský kraj)
  • Zámek Moravský Krumlov (Jihomoravský kraj)
  • Zámek Rosice (Jihomoravský kraj)
  • Zámek Plumlov (Olomoucký kraj)

V Ústředním seznamu kulturních památek v současnosti nalezneme přes 300 národních kulturních památek. Jsou mezi nimi nejstarší památky, jako archeologické naleziště Dolní Věstonice či středověké památky, jako Karlův most, Anežský klášter, hrad Pernštejn, nebo soubor gotických soch z období krásného slohu. Z pozdějšího období je to mimo jiné vila Tugendhat v Brně nebo čistírna odpadních vod v Bubenči z roku 1906, rovněž památky z konce 20. století. Z této nejmladší etapy je však přírůstků nejméně. Většina národních kulturních památek jsou nemovitosti, movitých je jen 26. Vedle korunovačních klenotů a ostatkové skříně sv. Maura k nim náleží také nedávno obnovený železniční motorový vůz M 290.001 Slovenská strela.

Zdroj: mkcr.cz; propamatky.info