Publikováno: 24. 11. 2021

On-line nabídka Státních muzeí v Berlíně

S pokračující pandemií získává stále větší význam působení muzeí v digitálním prostoru. Z řady zahraničních institucí nabízí Státní muzea v Berlíně široké spektrum on-line aktivit a služeb.

©https://www.smb.museum/

Nadace pruského kulturního dědictví vede Státní muzea v Berlíně (Staatliche Museen zu Berlin) jako zastřešující organizací nejprestižnějších kulturních institucí, knihoven, muzeí a vědeckých center hlavního města Německa. Ty se soustřeďují předně do dvou nejvýznamnějších kulturních center Berlína, kterými jsou jednak Muzejní ostrov (Museumsinsel) a Kulturní fórum. Historie této kulturní instituce sahá až do roku 1823, kdy byla králem Friedrichem Vilémem III. založena Královská muzea v Berlíně, kterýžto název byl používán až do konce první světové války. 

V současné době prezentuje na svých internetových stránkách rovněž bohatou nabídku on-line aktivit. Jedná se o množství multimediálního obsahu, virtuálních prohlídek a výstav, které byly nezřídka utvořeny výhradně pro virtuální prostor. Po obsahové stránce zahrnují celou řadu uměleckých, historických, archeologických i vzdělávacích programů jednotlivých institucí spadajících pod Státní muzea v Berlíně – např. designové dílny Muzea dekorativního umění, podcasty na téma výstavy o gotickém umění Obrazové galerie v Berlíně, virtuální výstavu o berlínské návrhářce Claudii Skoda či o formách reprezentace ve společnosti vytvořené Institutem pro muzejní výzkum. V nabídce je možné nalézt též samostatné aplikace k četným výstavám, např. Neporovnatelné: Umění Afriky v Bodeho muzeu, potažmo obsáhlý blog a informační portál Blog.smb.museum.

Pro všechny se zájmem o aktuální dění v berlínských muzeí si lze ZDE projít aktuální nabídku pro on-line muzea. 

Zdroj: smb.museum