Publikováno: 25. 5. 2022

Muzeum jinak vzniká v Ostravě-Vítkovicích

Nová příspěvková organizace MK ČR má ambici stát se muzeem světového formátu v atraktivním prostředí bývalých vysokých pecí v areálu železáren.

Muzeum jinak vzniká v Ostravě-Vítkovicích

MUSEum+ vzniklo v dubnu 2021 jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR. Její vznikem došlo k naplnění záměru, který vzešel z podpisu memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic“ mezi Ministerstvem kultury, Moravskoslezským krajem, městem Ostravou a zapsaným spolkem Dolní oblast Vítkovice.  Cílem projektu je nejen záchrana významné  průmyslové památky, ale také vytvoření atraktivní a inovativní muzejní instituce, která dosud v tomto regionu chyběla. Ředitelem instituce byl vyjmenován ‍PhDr. Jaroslav Dvořák, na jejím projektu a jeho realizaci se podílí tři další zaměstnanci.

MUSEum+ si klade ambici stát se místem  expozic a výstav, vědecké a sbírkotvorné činnosti, místem edukace, participace a kreativity, fórem otevřeným různorodým názorům. Součástí muzea mají být kreativní dílny a inkubátory přístupné profesionálům a široké veřejnosti. 

Aktuálně muzeum pracuje na své koncepci expozic, sbírkotvorné činnosti, edukačních programů a kreativní laboratoře. Kromě toho pracuje na projektu revitalizace vysokých pecí a na projektu skenování vysokých pecí 4 a 6 a odlévací haly mezi nimi a vytváření 3D informačního modelu objektu. 

Tým muzea představí svůj projekt na festivalu Colours of Ostrava v červenci 2022, na 26. generální konference ICOM v Praze v srpnu 2022 a na kolokviu, které bude instituce pořádat k 20. výročí prohlášení Dolních  Vítkovic národní kulturní památkou.

Více informací o MUSEum+ na jeho webové stránce nebo na Facebooku.

Zdroj: museum-plus.cz; mkcr.cz