Publikováno: 18. 8. 2023

Záznam webináře: Digital learning and education in museums

Evropská síť muzeí (NEMO) zveřejnila záznam webináře věnujícího se využívání digitálních technologí v muzejní edukaci. 

@ne-mo.org

Webinář Digital learning and education in museums proběhl 27. dubna v rámci digitální kampaně All Digital Weeks 2023. Webinářem provázely Kristina Barekyan a Lisa Peter, autorky zprávy Digitální vzdělávání a edukace v muzeích – inovativní přístupy a pohledy (Digital Learning and Education in Museums – Innovative Approaches and Insights), jež se zaměřuje na projekty, které ukazují, jak v posledních třech letech veřejná i soukromá muzea napříč dvanácti evropskými zeměmi objevovala nové příležitosti, které nabízejí digitální technologie a inovace pro zprostředkování obsahu, storytelling a distanční kontakt s návštěvníky. Autorky ve webináří debatovaly s odborníky z vydané zprávy o příležitotech a výzvách technologií pro muzejní vzdělávání a digitální kulturní dědictví. 

Záznam webináře Digital learning and education in museums

Digital Learning and Education in Museums – Innovative Approaches and Insights Report

Zdroj: ne-mo.org