Publikováno: 18. 8. 2022

Výstava tematizující jinakosti těla i duše v MeetFactory

Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na bohatost lidského vnímání a poznávání světa, a to především s ohledem na zkušenost lidí s různými typy tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. 

@meetfactory.cz

Vystavená díla zobrazují „odlišnou zkušenost“ umělců a umělkyň s různým typem tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění s ambicí do této zkušenosti druhých, alespoň částečně, vstupovat a prezentovat prožívání světa z pozice různých lidí v jeho specifičnosti i univerzalitě. Zastoupení jsou autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením. Jak naznačuje její poetický název, výstava vyjadřuje přání alespoň částečně vstoupit do odlišné zkušenosti druhého člověka. Činí tak prostřednictvím výrazných uměleckých děl, která dokáží aktivovat různé smysly a jejich vzájemným působením zprostředkovat jedinečný vjem či prožitek.

Výstava potrvá v MeetFactory do 11. září 2022.

Audioprůvdoce k výstavě Ať zaslechnut tvé stopy

Recenze výstavy od Karoliny Chasákové

Zdroj: meetfactory.cz; artalk.cz