Publikováno: 6. 4. 2022

Výstava Tajemství půdy v Chrudimském muzeu

Regionální muzeum v Chrudimi ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze připravily výstavu prezentující výjimečné nálezy z českých a moravských synagog.

@muzeumcr.cz

Výstava Tajemství půdy představí málo známý židovský zvyk – tzv. geniza, tj. odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce. Stejné označení se používá také pro prostory, kde se vyřazené předměty skladují a samovolně rozpadají. Obvykle se jednalo o půdu synagogy nebo jiné veřejně nepřístupné místo, kam směřovaly zejména opotřebované synagogální svitky Tóry, hebrejské Bible a modlitební knihy, tedy texty obsahující Boží jméno, které je posvátné a jež člověk nesmí zničit. Vedle textových památek se v genize nalezly i synagogální textilie jako povijany či pláštíky na Tóru, modlitební pláště, modlitební řemínky, zbytky svícnů, svíček a kratiknotů, ale také věci běžné potřeby, jako nádobí či obuv. Tyto předměty, jež zůstaly ležet na synagogálních půdách až do dnešních dnů, nabízejí jedinečný vhled do světa židovských komunit na našem území.

Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století. Východní Čechy jsou oblastí na genizové nálezy velmi bohatou – zejména synagoga v Luži vydala ze své genizy neopakovatelné svědectví o životě místního židovského obyvatelstva. V rámci výstavy v Regionálním muzeu v Chrudimi budou prezentovány jednak lokální předměty z geniz, jednak nálezy z dalších částí České republiky. Návštěvníci se seznámí s mnoha dalšími zvyky židovského náboženství. Výstavu bude doprovázet edukační program určený pro žáky základních a středních škol z východočeského regionu. Pod metodickým vedením odboru vzdělávání a kultury Židovského muzea v Praze budou připraveny speciální komentované prohlídky a pracovní listy, které žáky a studenty prostřednictvím genizových nálezů provedou židovským rokem, dny svátečními i všedními, židovskou čtvrtí a její hmotnou i duchovní kulturou.

Výstava bude otevřena 7. dubna a potrvá do 30. června 2022.

Zdroj: muzeumcr.cz