Publikováno: 17. 1. 2023

Virtual museum mediation: a necessary adaptation of methods

Pilotní projekt vytvoření výukových programů (video a pdf) má za cíl pomoci mediátorům nastavit a propagovat virtuální návštěvu muzea optimálním způsobem, přizpůsobenou různým cílovým skupinám.

@ceca.mini.icom.museum

Projekt Virtuální muzejní mediace nezbytná adaptace metod, vedený v rámci ICOM Solidarity Project 2021, nabízí muzeím a kulturním mediátorům (průvodcům) video tutorialy a příručky, které jim pomohou při vytváření a propagaci interaktivních online návštěv instituce. V pozadí tvorby projektu stojí požadavek na přístupnost muzeí, neboť mnohá z nich jsou pro velké skupiny potenciálních návštěvníků nedostupná. 

Vydaná příručka se zaměřuje jednak na definování virtuálního obsahu, jednak na jeho přizpůsobení jednotlivým cílovým skupinám. Věnuje se rovněž procesu evaluace a problému financování.

Více o projektu: zde

Zdroj: ceca.mini.icom.museum