Publikováno: 26. 9. 2022

Sharjah Museums Authority otevírá novou interaktivní část v archeologickém muzeu

Sharjah Museums Authority ve Spojených arabských emirátech otevřelo výjimečný interaktivní prostor v Sharjah Archaeology Museum, kde se dětští návštěvníci zábavnou formou seznámí s archeologií a místními památkami.

@sharjahmuseums.ae

Nový prostor v rámci Sharjah Archaeology Museum je popsán jako „prostor pro hru a učení“. Využívá nekonvenční výukové metody, prostřednictvím kterých mladí návštěvníci zkoumají kulturu, historii a vývoj emirátu Sharjah. Děti se mohou seznámit s významnými archeologickými nálezy, které byly v Sharjah odkryty, pocházejícími z doby kamenné, jež odhalují více o tehdejší populaci regionu.

Prostor je první svého druhu v zemi a nabízí dětem ve věku od 4 do 12 let příležitost poznat historii Sharjah interaktivním způsobem prostřednictvím řady modelů (mezi nejvýznamnější patří model velblouda v životní velikosti, který má děti poučit o domestikaci zvířat lidmi žijícími v Sharjah před více než 3000 lety nebo model domu z Al Thuqeibah, archeologického naleziště z doby železné, které se nachází poblíž města Al Madam v Sharjah), technik a aktivit, které oslovují jejich smysly a stimulují jejich představivost. „Navrhujeme celoroční aktivity a programy, které mají děti inspirovat k poznávání minulosti prostřednictvím řešení záhad na základě vodítek a skládáním jednotlivých střípků informací,“ vysvětluje generální ředitelka muzea Manal Ataya.

Video z interaktivního prostoru Archeologického muzea Sharjah

Video z Archeologického muzea Sharjah s dětským návštěvníkem 

Edukační pracovní listy

Zdroj: sharjahmuseums.ae