Publikováno: 3. 2. 2023

Nový studijní program Edukace a interpretace kulturního dědictví

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra dějin a didaktiky dějepisu otevírá nový magisterský program zaměřený na edukaci a interpretaci kulturního dědictví.

Nový studijní program Edukace a interpretace kulturního dědictví

Cílem studijního programu Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví je poskytnout jeho absolventům ucelené magisterské vzdělání, které je připraví pro profesi Edukátor v kultuře. Tento jednooborový studijní program nabízí kulturně historické, pedagogické a didaktické vzdělání, které je kombinováno s autentickým činnostním učením a praxí v kulturních institucích (v muzeích, galeriích, na památkách). Studentům poskytuje přehled o jednotlivých kategoriích hmotného i nehmotného kulturního dědictví, stejně jako o spektru historických a společenských věd zaměřených na různé aspekty odkazů minulosti.

  • Studijní program
  • Přihláška ke studiu
  • Termín podání přihlášky: do konce února 2023. Podmínkou pro přijímací zkoušku je doložené bakalářské studium v některém z oborů humanitních a společenských věd (historie, dějiny umění, základy humanitních studií apod.). Přijímací zkouška je ústní a ověřuje znalosti uchazečů, jejich předpoklady ke studiu a jejich motivaci.

Zdroj: pages.pedf.cuni.cz