Publikováno: 20. 6. 2023

Mezigenerační programy v muzeu

Online příručka ICCROM představuje aktivity k podnícení mezigeneračního dialogu s využitím muzejních sbírek.

Mezigenerační programy v muzeu

Mezinárodní studijní centrum pro konzervaci a restaurování kulturních statků ICCROM je mezivládní organizace s cílem podporovat zachování všech forem kulturního dědictví v každém regionu světa. Operuje v duchu Všeobecné deklarace UNESCO o kulturní rozmanitosti z roku 2001, která uvádí, že „kulturní rozmanitost, která se rozvíjí v podmínkách demokracie, tolerance, sociální spravedlnosti a vzájemného respektování mezi národy a kulturami, je nezbytná pro mír a bezpečnost na místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni.“

Kromě řady dalších aktivit se ICCROM věnuje také tvorbě a publikování metodik, příruček a sborníků na témata související s konzervací a prezentací světového kulturního dědictví a rozvoje hodnot, které představuje. Seznam publikací ICCROM ke stažení je dostupný zde.

Příručka INTER-COLLECT: Intergenerational Toolkit for Museum Collections obsahuje návrhy aktivit pro podporu mezigeneračního dialogu zprostředkovaného sbírkami, založeného na následujících třech přístupech ke komunikaci: vyprávění příběhů (storytelling), spoluvytváření a mentoring. Tato sada nástrojů je ideální pro muzejní profesionály, edukátory v kultuře nebo dobrovolníky pracující se sbírkami kulturního dědictví, kteří chtějí naplnit potenciál svých sbírek organizováním programů zahrnujících lidi z různých věkových skupin.

INTER-COLLECT: Intergenerational Toolkit for Museum Collections (pdf, 14 stran, anglický jazyk)

Zdroj: iccrom.org