Publikováno: 4. 1. 2023

Edukace v loutkářství

Webový zaměřen na metodiku edukace v loutkářství doprovází stejnojmennou publikaci.

Edukace v loutkářství

Muzeí specificky zaměřených na loutkářství je v České republice pouze několik, ale téměř v každém regionálním či městském muzeu jsou loutky součástí sbírky a případně i expozice či příležitostných výstav.  V roce 2009 bylo díky spolupráci statutárního města Plzně a Plzeňského kraje otevřeno Muzeum loutek v Plzni jako pobočka Západočeského muzea v Plzni.

Ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně, s Asociací muzeí a galerií i s dalšími českými muzei zaměřenými na loutkářství vznikla metodická publikace Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených na loutkářství. Publikace je shrnutím poznatků a zkušeností z desetileté edukační činnosti Muzea loutek v Plzni.

Publikace je doplněna stejnojmennými webovými stránkami, kde je možné najít základní informace o českém loutkářství, seznam muzeí a dalších institucí zaměřujících se na loutkářství, a sekci věnovaná edukaci v této oblasti, včetně případových studií z plzeňského muzea, videonávodů nebo vzorových pracovních listů. Ke stažení jsou k dispozici metodické listy.

Webový portál Edukace v loutkářství

Zdroj: mcmp.cz