Publikováno: 25. 5. 2023

Developing Education and Public Engagement in Museums

Pracovní skupina NEMO se zaměřením na muzejní edukaci a práci s veřejností zveřejnila novou online publikaci.

Developing Education and Public Engagement in Museums

Pracovní skupina Sítě evropských muzejních organizací NEMO se zaměřením na muzejní edukaci a práci s veřejností LEM – the Learning Museum zveřejnila novou online publikaci Developing Education and Public Engagement in Museums. Publikace obsahuje doporučení pro rozvoj edukace, participace a zapojení veřejnosti v muzeích. 

V publikaci najdete například:

  • Doporučení pro vzdělávání přispůsobené potřebám současné společnosti a participaci veřejnosti.
  • Praktické tipy a inspirativní příklady na podporu zaměstnanců muzea při vývoji koncepčních a praktických činností.
  • Pět faktorů úspěchu: orientaci na publikum, zaměření na předmět, mnohostranné metody a formáty, networking.
  • Hlubší prozkoumání již známých a využívaných přístupů v oblasti.
  • Možnosti využití uvedených informací při vytváření grantových žádostí.

Developing Education and Public Engagement in Museums (pdf, 92 stran, anglický jazyk)

Zdroj: ne-mo.org