Publikováno: 3. 1. 2023

Colette Dufresne-Tassé Award 2023

Cena se uděluje autorovi nejlepší empirické výzkumné zprávy, která bude prezentovaná na výroční konferenci Mezinárodního výboru pro vzdělávání a kulturní aktivity (CECA), v periodiku Museum Education a na webových stránkách výboru.

@ceca.mini.icom.museum

V roce 2015 vytvořil Mezinárodní výbor pro vzdělávání a kulturní aktivity cenu Colette Dufresne-Tassé za výzkum v oblasti vzdělávání a kulturní aktivity. Cílem bylo stimulovat výzkumnou činnost mezi svými členy, urychlit rozvoj vzdělávání a kulturních aktivit, a tímto způsobem zlepšit nabídku muzeí pro veřejnost.

Texty navržené pro ocenění musí být zaslány do 29. května 2023 v anglickém, francouzském nebo španělském jazyce s rozsahem 35 000 až 70 000 znaků (včetně mezer).

Přesné pokyny pro strukturování textu a další informace: zde

Zdroj: ceca.mini.icom.museum