Publikováno: 19. 1. 2023

Výzkumný projekt Culture for the Planet

Výzkum Culture fot the Planet, vedený na univerzitě v Lausanne ve Švýcarsku, má za cíl vyvinout rámce a nástroje, které by formovaly kulturní sektor směrem k systematičtějším činnostem pro udržitelnost.
 

@wp.unil.ch

Muzea, divadla, operní domy a další kulturní instituce se těší velké důvěře veřejnosti. Jako takové mají potenciál utvářet přechod k udržitelnosti a svými činnostmi inspirovat k udržitelnosti i mimo oblast své působnosti. Kulturní sektor však postrádá rámec a ukazatele pro pochopení a řízení udržitelnosti, stejně jako kritéria pro strukturování probíhajících snah o udržitelnost.

Transformační výzkumný projekt Culture for the Planet (Kultura pro planetu) s globálním záběrem si klade za cíle:

Praktické inovace:

  • Identifikace hnacích mechanismů a překážek a návrh způsobů, jak překážky překonat a využít hnací mechanismy
  • Sběr osvědčených postupů udržitelnosti v kulturních institucích a podnítit změnu
  • Posoudit úroveň udržitelnosti kulturního sektoru a určit oblasti pro zlepšení

Koncepční inovace:

  • Vyvinout koncepční model udržitelnosti pro kulturní sektor
  • Vyvinout ukazatel udržitelnosti pro kulturní sektor

Zdroj: wp.unil.ch