Publikováno: 16. 3. 2023

Výstava Logika růstu

Nová výstava Muzea umění a designu Benešov se vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění k myšlenkám hnutí nerůstu a aktuální ekologické nebo ekonomické krizi.

Výstava Logika růstu

Výstavní projekt Logika růstu se vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění k aktuální společenské, ekologické, resp. ekonomické krizi a zkoumá reflexi témat pojících se s myšlenkovým rámcem tzv. hnutí nerůstu (degrowth) u nejmladší generace vizuálních umělců. Jakým způsobem může umění stavět na nerůstových myšlenkách a stimulovat přerod směrem k udržitelné, spravedlivější a spokojenější společnosti? Jakou podobu mohou mít modely, kterými umění podněcuje a formuje cesty ke změně systému a hledání východisek nejen z ekologické krize?

Výstava představí výběr z padesáti prací přihlášených do otevřené výzvy určené studentkám a studentům vysokých uměleckých škol a čerstvým absolventům a absolventkám. Výzva cílila na reflexi témat spjatých s myšlenkovým hnutím nerůstu, které se vymezuje vůči přílišnému zaměření společnosti na ekonomický růst a neustálý tlak na produkci či výkon. Umělci a umělkyně do výstavy zapojují širokou škálu médií. Reflexe současných krizí, sociálních, ekonomických i enviromentálních, koncepce a vizuální modely postavené na nerůstových myšlenkách jsou vtěleny do formy kresby, malby, objektů, videa, instalací i akcí určených veřejnosti. Doprovodný program úzce komunikuje se strukturou výstavy, v některých případech představuje přímou součást projektů, a jeho výstupy mohou průběžně ovlivňovat podobu expozice. Expozice bude prorůstat nejen budovou muzea, ale též městským a sociálním prostorem Benešova, a řešená témata se ve vizuální i obsahové rovině protnou se směřováním MUDu.

Do výstavního projektu se zapojí Anna Fiedlerová, Tereza Vinklárková, Matyáš Barák, Markéta Kubíčková (LilaTesla), Nicolas Prokop, Anna Chrtková & Matyáš Grimmich & Karolína Schön, Viktor Prokop, Lucie Medřická, Agronauts* collective, Dorota Václavíková & Antonín Závodný & Max Stejskal.

Nerůst a s ním spojená témata představí benešovský MUD* veřejnosti též prostřednictvím přednášek, workshopů a debat. Úvodní seznámení se základními principy připravuje analytik nevládní organizace Asociace mezinárodních otázek Ondřej Kolínský. Jeho přednáška spojená s diskusí proběhne 4. dubna. Ve spolupráci s kurátorkou výstavy Petrou Widžovou se Kolínský též podílí na výběru publikací přístupných k prohlížení v nově otevřené Nerůstové čítárně knihovny MUD*.

Vernisáž výstavy se koná 16. března 2023, výstava potrvá do 27. srpna 2023

Více informací v tiskové zprávě nebo na webu MUD.

Zdroj: mudbenesov.cz