Publikováno: 27. 7. 2023

Výroční zpráva ICOM 2022

Mezinárodní rada muzeí ICOM zveřejnila výroční zprávu za rok 2022.

Výroční zpráva ICOM 2022

Mezinárodní rada muzeí ICOM zveřejnila výroční zprávu ze svého 77. roku působení. Loňský rok se pro organizaci se nesl zejména ve znamení Generální konference ICOM v Praze, na které byla přijata nová definice muzea. Kromě toho ale muzejní sféru poznamenal také začátek konfliktu na Ukrajině, který znamenal ohrožení pro místní muzea a památky. Pozornost se soustřeďovala také na následky pandemie, revizi Etického kodexu ICOM nebo roli muzeí v udržitelném rozvoji.

Výroční zpráva ICOM 2022

Více informací zde.

Zdroj: icom.museum