Publikováno: 15. 11. 2022

Prohlášení ICOM ke klimatickému aktivismu

Mezinárodní rada muzeí ICOM vydala prohlášení, ve kterém se vyjádřuje k nedávným akcím klimatických aktivistů ve světových muzeích a galeriích.

Prohlášení ICOM ke klimatickému aktivismu

Po nedávných akcích klimatického aktivismu v muzeích si Mezinárodní rada muzeí (ICOM) přeje uznat a sdílet jak obavy vyjádřené muzei ohledně bezpečnosti sbírek, tak obavy klimatických aktivistů, že čelíme ekologické katastrofě, která ohrožuje život na Zemi. ICOM vidí výběr muzeí jako pozadí těchto klimatických protestů jako důkaz jejich symbolické síly a významu v diskusích o klimatické krizi.

ICOM si přeje připomenout roli muzeí jako klíčových aktérů při iniciování a podpoře opatření v oblasti klimatu se svými komunitami a chválí jejich oddanost tomuto poslání projevenou prostřednictvím vzdělávacích programů, specializovaných výstav, práce s návštěvníky a výzkumu. ICOM upozorňuje na dopad, který by tyto demonstrace mohly mít na práci muzejních zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se snaží chránit a propagovat tyto cenné předměty kulturního dědictví pro potěšení veřejnosti. Abychom dosáhli plného transformačního potenciálu, který mají muzea pro udržitelný rozvoj, ICOM si přeje, aby muzea byla vnímána jako spojenci v boji proti společné hrozbě klimatické změny.

Zatímco se světoví lídři, politikové a zástupci občanské společnosti setkávají v Sharm El-Sheik na konferenci COP27, ICOM připomíná potřebu odvážných kroků ke snížení uhlíkových emisí a zmírnění globálního oteplování. Změna klimatu představuje rostoucí hrozbu pro kulturní dědictví, hmotné i nehmotné, muzea a jejich sbírky – od přírodních katastrof až po rostoucí potíže s udržováním podmínek ochrany sbírek kvůli extrémnímu počasí.

ICOM s odvoláním na své usnesení č. 1 „O udržitelnosti a provádění Agendy 2030, transformace našeho světa“ (Kjóto, 2019) znovu opakuje, že všechna muzea jako důvěryhodné instituce mají svou roli při utváření a vytváření udržitelné budoucnosti. Občanská společnost je klíčovým aktérem v oblasti klimatu: od nevládních neziskových organizací, hnutí a aktivistů po kulturní instituce a muzea. Musíme společně a jednotně vykročit za naši planetu, protože bez transformace našeho světa neexistuje žádné klimatické řešení.

Původní text prohlášení v anglickém jazyce

Zdroj: icom.museum