Publikováno: 1. 12. 2022

Mezinárodní den muzeí 2023 se zaměří na udržitelnost a zdravý život

Tématem Mezinárodního dne muzeí se v příštím roce stane kvalita života a udržitelný rozvoj komunit.

Mezinárodní den muzeí 2023 se zaměří na udržitelnost a zdravý život

Mezinárodní den muzeí se slaví 18.května již od roku 1977 z iniciativy Mezinárodní rady muzeí ICOM. Od roku 2020 se jeho téma každoročně stanovuje v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN. V roce 2023 se oslavy dne zaměří na tři z těchto cílů:

  • Cíl 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku
  • Cíl 13: Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů
  • Cíl 15: Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Plakát k Mezinárodnímu dnu muzeí 2023 si již nyní můžete stáhnout zde.

Více informací zde.

Zdroj: icom.museum