Publikováno: 22. 3. 2023

Kateřina Pražáková: Udržitelnost v kultuře

Diplomová práce mapuje environmentální problematiku v kulturním sektoru se zaměřením na vybrané veřejné kulturní instituce a hledá odpovědí na otázky týkající se role kultury v komunikaci ekologických témat ve společnosti.

Práce byla obhájena v červnu 2022 v rámci programu Management v kultuře na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Popisuje vývoj vnímání vztahu člověka k přírodě a edukativní potenciál umění ve vztahu k ochraně životního prostředí. Práce se dále zabývá výstavním a doprovodným programem vybraných galerií zaměřujícím se na ekologická témata. Další oblastí zájmu jsou výzvy udržitelného a odpovědného hospodaření v galerijním a muzejním provozu. Práce se taktéž věnuje uměleckým počinům reagujícím na dopady lidské činnosti na přírodní procesy a na rostoucí hrozbu klimatické krize. Pro účely práce byla vybrána kvalitativní výzkumná metoda založená především na rozboru polostrukturovaných rozhovorů s odborníky z praxe. Na základě získaných poznatků jsou sledovány aktuální tendence v této oblasti a navržena doporučení pro kulturní instituce.

Podrobnosti

Zdroj: culturenet.cz